Færgen Møn

Så er dagen kommet, hvor Færgen Møn skal ud på endnu

en spændende tur. Den favorable vandstandsstigning i Stege Bugt

indbyder til en rute ikke tidligere besejlet af Færgen Møn,

nemlig LINDHOLM RUNDT.

 

Ubefaren matros, Jesper, ses hér igang med sit morgenritual, der skal sikre en sikker sejlads.

Og der bliver holdt skarpt øje med Lindholm, for at sikre at øen holdes om Bagbord. 

P9020002

Og der konfereres med det opslåede søkort.

P9020004

Jov, den er god nok. Lindholm er på kortet.

P9020040

Rorsmand og back-up er klar i styrehuset.

P9020005

Lindholm skimtes til bagbord.

P9020007

Og Nordkosten passeres norden om.

P9020011

 Lindhom til Bagbord.

P9020021

Stadigvæk, så vi er på ret kurs.

P9020025

Glæden er stor i styrehuset. Lindholm til Bagbord og Mønbrugen ret forude.

Følelsen kan sammenlignes med Columbus´ da Amerika dukkede up ret forude. 

P9020026

Ja, det er en smuk bro, som også hører hjemme på en 500-kroners seddel.

'P9020031

Så er vi rundt,

P9020035

og bakker nu ind til sikker fortøjning i Stege Havn.

P9020037