P5110056

Formand Karsten Sørensen byder velkommen til

generalforsamlingen 2016 og foreslår

Carl Ove Zakariassen som dirigent.

P5150034

Carl Ove modtager og takker for det enstemmige

valg, og går straks i gang med at lede

generalforsamlingen.

 

 P5150036

Formand Karsten Sørensen oplæser bestyrelsens

beretning, som vedtages med applaus.

Mødet blev afholdt i Marineforeningens hyggelige MARINESTUE.

 P5150037

Opmærksomme deltagere.

 P5110061

Mødet er slut, og dirigenten får et fast håndtryk

som tak for sin kompetente mødeledelse.

Referat fra Generalforsamlingen kan findes under fanen "Nyheder".