Færgen Møn

Foreningen Færgen MØN´s Venner

Færgen MØN tages i brug til den sidste rejse.

 Askespredning til søs kan lade sig gøre hvis afdøde skriftligt har angivet ønske om det.

Det skal foregå over åbent hav og minimum 200 meter fra land. I særlige tilfælde kan den nærmeste familie få indflydelse, hvis der ikke foreligger en brugbar skriftlig dokumentation. Der kan i disse tilfælde anmodes om dispensation til askespredning.

 Færgen MØN har i de seneste år fået flere henvendelser fra pårørende, der ønsker at opfylde afdødes sidste vilje om bisættelse til søs.

Vi har derfor på færgen MØN udarbejdet en procedure for askespredninger, der sikrer, at det foregår på en sober og ritualvis måde.

Det vil sige, at vi flager på halv inden afgang og flager på hel under sejlads til pladsen. Under ceremonien flager vi igen på halv indtil asken er spredt, og Kaptajnen har ringet med skibsklokken.

 I starten vidste vi ikke, om vi kunne håndtere en askespredning, da vi jo ikke er uddannede bedemænd og heller ikke har intension om at være det. Men heldigvis har det vist sig, at med den procedure vi har nedskrevet, kan vi gøre det med stor respekt for den afdøde og de pårørende.

Indtil nu har vi udelukkende haft positive oplevelser, også for besætningen, når vi har haft disse ture med pårørendes sidste farvel til et kært familiemedlem.

Yderligere spørgsmål vedrørende askespredning kan stiles til overfartsleder Jesper Bisgaard på nedestående skema: