Færgen Møn

 

Nyhedsbrev Juni 2015

 

Efter værftsophold er vi nu på vor vante sommerplads, hvor de sidste forberedelser pågår inden sommerens sejladser. Vi skal have
klaret de sidste syn fra Søfartsstyrelsen, på udrustningen og godkendelse af sikkerhedsprocedurer så vores farttilladelse kan blive
fornyet, et syn vi ser frem til at gennemføre uden anmærkninger.
Færgen MØN´s Venner har netop afholdt den 13 generalforsamling, og bestyrelsen har holdt det første bestyrelsesmøde med et
punkt på dagsordenen, konstituering.
Formand er Karsten Sørensen, næstformand er Niels Kjøngsdal, kasserer er John Damgaard Steffensen, sekretær er Jørgen
Grønborg og øvrige bestyrelsesmedlemmer er Henrik M. Christiansen, Jesper Bisgaard og Ole Haagensen.
Fra formandens beretning kan refereres : Vi vidste at de 2 styremaskinrum trængte til en grundig oprensning og rustbeskyttelse. Vi
søgte Fanefjord Sparekasses Fond om midler til dette, og fik bevilliget kr. 39.000 til dette arbejde, som udføres af Stege Skibsværft.
Vore 2 nedgangskapper til saloner under dæk var angrebet af råd og ælde og trængte til fornyelse. Vi søgte Fiskeriets Aktionsgruppe
(FAG) og fik bevilliget midler til at få bygget 2 ny kapper, samt etablere et akkumulatorbatteri, så vi kan konvertere 24 volt til 220 volt
til vor informationsskærm, som egentlig er et fjernsyn. Kapperne er mesterligt udført af Ove Oddermose´s Eftf.
Vi har bestået det første syn fra Søfartsstyrelsen, bundsynet, med en lille anmærkning om udskiftning af forstærkninger i agterste
styremaskinrum, også dette arbejde udføres af Stege Værft.
Færgen MØN kan kun holdes sejlende med gode medlemmer af foreningen, der alle arbejder frivilligt og vederlagsfrit. Vi kan søge
fonde om midler til reparationer og anskaffelser, men ikke til den daglige drift. At holde den gamle dame ”økonomisk” sejlende, med
forsikringer, ompakning af flåder, brændstof og lægetjek af besætningen kræver sit.
Fra Kirsten Thietje i Guldborg har vi fået doneret en stor teaktræsbænk, der har stået på den gamle storbæltsfærge Kong Frederik
IX. Bænken har gennemgået en total afslibning, med efterfølgende 10 gange lakering. Det bliver en fryd at have et sådant klenodie
på dækket.
Vi har søgt med lys og lygte efter en erstatningsjolle til at stå på sidehuset, da den gamle har set sine bedste dage. Selv om vi har
søgt via hjemmeside, nyhedsbreve og senest i Marineforeningens landsdækkende tidsskrift, har vi endnu ikke fået respons. Det
betyder at den gamle jolle nu må få lidt spartel og lidt maling, og så må vi lede videre i den kommende tid.
Igen i år har gode venner og sponsorer hjulpet os til fortsat at kunne sejle. En stor tak til HEMPEL FONDEN, BAC Corrosion Control,
UNO X Energi A/S, FAG, Fanefjord Sparekasses Fond, Superbrugsen, Møns Bank, Borg og Danmarks Samlermuseum, for at vi
atter kan sejle en sommer trygt i møde.
Hvert år slutter vi i troen på, at nu er der ikke mere at lave på færgen, nu kan vi slappe af, men vi må erkende, at det at holde den
gamle dame sejlende kræver sine mænd, og indtil nu er vi ikke kommet til afslapningen. Men vi synes alle at det er sjovt og i
bestyrelsen arbejder trøstigt videre for at finde det økonomiske grundlag for at kunne fremvise vores bevaringsværdige gamle færge
for eftertiden.
Sluttelig vil jeg endnu engang takke sponsorer, besætning, arbejdshold, bestyrelse og færgevenner, uden Jeres hjælp og velvilje ville
vores dejlige færge være endt som en frygtelig husbåd i Københavns Havn eller omsmeltet til konservesdåser.
Vi håber og ønsker en god sejlsæson 2015.

Bestyrelsen

 

Billeder i forbindelse med den årlige dokning ses her.