Færgen Møn

Nyhedsbrev september 2012.

 

Så går sæsonen på hæld for vor gamle færge, efter en relativ god sommer, hvor vejret i starten ikke ligefrem var med os.

Belært af sidste års sejlads, besluttede vi i denne sommer, kun at sejle fredag, lørdag og søndage, samt på tirsdagsmarkederne og slutte sammen med skolernes sommerferie, idet vi lærte, at passagergrundlaget sluttede hermed. Herudover har vi sejlet et antal oplevelses- og charter ture med god belægning, og vi må i bestyrelsen tage dette til efterretning, og se om vi kan øge denne trafik til næste sejlsæson.

Vi afsluttede sommerens sejladser med maner på det netop overståede Sildemarked, der trods megen vind trak mange mennesker på kajen, især om lørdagen. Se billederne på hovedmenuen.

Disse småture med mange glade passagerer bidrager godt til vor slunkne kasse.

 

Inden vi kunne starte sejlads i juni måned, måtte vi igennem de obligatoriske 3 syn fra Søfartsstyrelsen. Nu har vi jo prøvet det nogle gange, men alligevel er det med lidt sommerfugle i maven, når vi står overfor de "strenge" inspektører, og bliver forhørt om sikkerhed, skibets funktioner med videre. Det er imidlertid helt klart, at alt SKAL være i orden, da vi er et passagerskib i fart. Det var så meget mere glædeligt, at de ikke kunne finde afvigelser, der skulle afhjælpes og indberettes, så i kontrolrapporten er det noteret, at vi til næste år må lave en egenkontrol ud fra en chekliste.

Det betyder ikke, at vi hermed kan opfatte det som en sovepude, men som et skulderklap for det gode arbejde arbejdsholdet udfører på vor gamle færge, og selvfølgelig betyder det også, at vi sparer en del penge til Søfartsstyrelsen for kontrolbesøg.

Ihukommende sidste års fortrædeligheder med motoren, har vi i år kunnet glæde os over et skib, der bare har fungeret, beviset er de ruller ( brand, mand over bord, etc.) vi skal øve løbende og indføre i Skibsjournalen.

 

Nu nærmer efteråret sig og bestyrelse og arbejdsholdet trækker igen i arbejdstøjet. Det store projekt der står for døren, er renovering af fenderlisten, et projekt kalkuleret til kr. 569.000. Vi har søgt 2 fonde, og fra Skibsbevaringsfonden, har vi fået bevilliget kr. 300.000, og fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formål, har vi fået bevilliget kr. 100.000. Nu er blyanten spidset, og vi har lavet et antal ny ansøgninger til andre fonde, og håber hermed, at kunne skaffe de sidste kr. 165.005, så vi kan få udført renoveringen i en arbejdsgang.

 

Igen i år har vi trukket på frivillig besætning til sommerens sejladser, og puslespillet er gået så godt op, at vi kun har måttet aflyse 1 dag, da vi manglede en kaptajn. Vi skylder skibsfører Henrik M. Christiansen, som tovholder, og alle de øvrige kaptajner, befarne, mestre og ubefarne besætningsmedlemmer en meget stor tak for deres hjælp og indsats. Også en stor tak til de foreningsmedlemmer der tegner arbejdsholdet, uden dem var vi ikke kommet hertil, hvor vi er i dag.

Vi ses på havet til næste år.