Færgen Møn

5lysJulebrev fra Færgen MØN.

2014 Så er vi trukket ind i Kulhavnen. Vi ligger mere i læ der, og skulle der komme is, er vor dyre bundmaling beskyttet imod isgang.

Vi har dækket færgen over med vor vinterpresenning, dels for at beskytte imod vejrliget, og primært for at arbejdsholdet kan være der for at udføre vinterens vedligeholdelsesarbejder.

I vinter skal vi have lavet ny nedgangskapper til saloner under dæk. De gamle var noget medtaget af tidens tand, og især dørene havde været udsat i forbindelse med tidligere hærværk ved indbrud.

For kort tid siden fik vi foræret en teaktræs bænk, der havde stået på den gamle Storebæltsfærge Kong Frederik IX. En bænk der er beregnet til opbevaring af redningsveste. Arbejdsholdet er straks gået i gang med afslibning af bænken, så den vil fremstå som den var på Kongen. En stor tak til fr. Kirsten Thietje for donationen.

Til kommende dokning for bundsyn har vi fra BAC Corrosion Control A/S fået sponseret den korrosionsbeskyttelse der bliver behov for. Et sponsorat der er meget velkommet i vort stramme budget for at drive færgen om sommeren.

Vores utætte, hydrauliske Svendborg Styremaskine skal overhales af vores maskinbesætning i løbet af vinteren, og til det arbejde har Rolls-Royce, Ålborg, doneret diverse pakninger og læberinge til veteranskibspris = kr. 0,00. Tak,

Vi har som tidligere år også en ansøgning inde hos Hempel Fonden, og vi håber igen at få sponseret maling til vedligehold af færgen, som de har gjort siden 2002.

Som mange har bemærket, har vi  lys over top samt juletræ i masten. Igen i år har Læsehesten i Lendemarke sponseret juletræet.

Sluttelig vil Færgen MØN ønske Fonde, Sponsorer og alle færgevenner en rigtig glædelig Jul samt et lykkebringende Nytår og på gensyn til sommerens sejladser.