Færgen Møn

Nedenstående artikel er leveret af Sekretæren for Færgen Møns Venner, Jørgen Grønborg, der også står for vedligeholdelsen af kirkeskibet JUSTITIA.

 

KIRKESKIBET

 

Hvorfor skibsmodeller i kirkerne ?, Skikken med at ophænge skibsmodeller i kirkerne har været kendt siden 1100 tallet. Det begyndte i kystbyerne ved Middelhavet, og der er registreret et meget gammelt spansk kirkeskib, der kan føres tilbage til år 1435. At skikken bragtes til Danmark, kan tilskrives søfolk der havde set denne ophængning af skibsmodeller.

Det ældste registrerede kirkeskib hænger i Ho kirke og kan dokumenteres tilbage til omkring år 1600. Først efter reformationen i 1500 tallet, hvor kirken kom ind under kongen, begyndte ophængningen for alvor, og i begyndelsen primært modeller af orlogsskibe.

Hvor kom så disse modeller fra?, De blev som regel bygget af søfolk og givet til kirkerne som votiv eller taknemlighedsgaver, fordi giveren havde overlevet et søslag, forlis eller sygdom. En sømand havde ikke så mange midler som en rig købmand eller herremand, derfor gav han skibet til udsmykning, hvor de mere velstående gav altertavler og sølv.

Tilstanden af alle danske kirkeskibe er ikke lige god, hvorfor Handels-og Søfartsmuseet på Kronborg, nu Museet for Søfart, udsendte et spørgeskema til menighedsrådene om beskrivelse af deres skib og tilstand, da skibene kunne fortælle om lokal maritim kulturhistorie, og tilbød assistance ved eventuel renovering.

Problemet var, at der manglede ekspertise ved renoveringen, hvis denne blev foretaget af ukyndige der ikke havde begreb om et skibs opbygning og rig og den museale værdi herved blev tabt.

Museet advarede derfor om disse ”klamphuggere” der let kunne ødelægge et skib, og åbnede muligheden for en certificering af renovatører, men i mellemtiden er denne rådgivning overgået til Nationalmuseet, hvorunder kirkerne hører. De har meldt hus forbi med denne rådgivning, hvorfor denne certificering af renovatører er havnet mellem to stole.

Må jeg lige komme med en kommentar om klamphuggere, der var en dygtig håndværker, der byggede skibe på klamp. Det var inden egentlige tegninger og ingeniører tog over, at en skibsbygmester strakte kølen, byggede spanter op og beklædte med et par bord. Herefter gik han rundt om skibet, og foretog de ændringer og justeringer han fandt så skibet blev smukt og velsejlende. Det var en klamphugger, og ikke den nedladende betydning ordet har i dag.

I 2008 fik jeg fornøjelsen at renovere Stege kirkes skib JUSTITIA, der er en model af linieskibet af samme navn, der deltog i slaget ved Rygen i 1715. Ombord var sømanden Hans Larsen, Bergen, der sammen med skibet overlevede slaget, og bosatte sig som lods på Nyord.

Han byggede modellen af JUSTITIA, formodentlig ud fra hukommelsen, og gav den til Stege kirke, sandsynligvis som en taknemlighedsgave for at have overlevet. Men han fik kun lov til at ophænge skibet i 1718 imod at betale 10 rigsdaler og love efterfølgende at vedligeholde skibet.

Mange år senere blev Justitiaforeningen dannet, med det formål at tage skibet ned hvert tiende år for renovering, og efterfølgende hænge det op igen under stor festivitas og efter en fastlagt drejebog. Møns Marineforening har gennem årene deltaget med at fastlægge programmet, dels med at deltage i paraden med flaget, og arrangere besøg af vort adoptionsskib Marie Miljø, samt sørge for deltagelse af Søværnets Tamburkorps. Dette var på plads i år, men er nu desværre aflyst, da korpset har fået en opgave denne dag de ikke kan sige nej til. 

Her i 2018, 300 års jubilæet for JUSTITIA, har jeg igen den ære at renovere skibet. Arbejdet er primært rengøring for støv og snavs, samt udskifte enkelte dele af riggen og fastlime nogle løse kanoner. Det at skibet kommer ned hvert tiende år gør, at det aldrig kommer til de helt store fornyelser, andet end almindeligt vedligehold.

Der er en tradition med skibet, at alle der har haft fingrene i skibet, har lagt et notat om navn og hvad der et lavet på skibet. Det ældste notat er fra 1848. Det fortaber sig også, hvorfor nogle renovatører har brugt agterkastellet til sparebøsse, da der ligger en del mønter her. Jeg kunne ikke finde en mønt der var slået i 2008, så jeg snød med en mønt slået i 2013. Nu håber jeg, der bliver slået en mønt her i 2018.

For at sikre fremtidig renovering af JUSTITIA, har Morten Højer sagt ja til at blive kørt i stilling til arbejdet, og Morten vil komme og deltage i arbejdet, der i år som nævnt primært er en afstøvning.

Så vidt jeg ved, er der få steder i Danmark hvor der også er tradition for at bære et kirkeskib i procession i gennem byen. Men ikke så veldokumenteret som det vi gør her i Stege, og som i år er 300 året for JUSTITIA´s ophængning i Stege kirke, og som også falder sammen med Stege´s 750 års købstadsjubilæum.