Færgen Møn


Nyhedsbrev juni 2014.

2014 7Meget vand er løbet under kølen på vor gamle færge MØN siden det seneste nyhedsbrev for godt et år siden. Først måtte vi knokle for at få færgen klar til sejlads, da renoveringen af fenderlisten, grundet vejret, blev forsinket, men takket være at vi selv måtte udføre udrustningssynet, ud fra en af Søfartsstyrelsen udleveret checkliste, klarede vi det tidsnok til sommerens sejladser.

Belært af sejladserne i 2012, valgte vi også i 2013 kun at sejle cykelsti lørdage og søndage, samt temature mandage fra kl 1600 til 1900. Med den pragtsommer vi havde, blev alle tematurene helt udsolgte, og weekendturene til Kalvehave rigtig godt belagt.

Tirsdagsmarkederne var et kapitel for dig selv, også på tirsdagene blev vi begunstiget af et forrygende godt vejr. På markedsdagene sejlede vi småture af 45 minutters varighed og alle ture var fuldt belagt, vi måtte endog flere tirsdage sejle en tur mere end planlagt, da der stadig var mange gæster der ønskede at få den oplevelse med, at sejle med vores gamle færge.

Vi afsluttede vores sejlsæson med sildemarkedet den 6. september. Usædvanlig mange mennesker havde fundet til Stege den dag, højst sandsynligt på grund af regentparrets besøg på øen. På færgen fik vi også royalt besøg. Prinsgemalen og formanden konverserede ved gangvejen, og for første gang i færgens historie var det samlede mandskab opstillet på dækket til en kongelig paradering.

Manglende uniformsreglement, og manglende eller yderst forskellig hovedbeklædning gjorde dog at vi ikke gennemførte jubelrulle, hvilket dog nok også havde krævet at Regenten var til stede.

Som nævnt, det gode vejr og de mange rejsende, betød at vi for første gang i færgens sejlende historie, kom ud med en indtjening der var tilfredsstillende. Nu håber vi alle på en lige så god sommer i år, så vi kan opretholde den positive økonomi, og dermed sejle videre. Vi kan jo ikke søge fonde om tilskud til drift.

Den største opgave siden seneste nyhedsbrev var at få omkalfatret vogndækket, et arbejde der var kalkuleret til kr. 100.000. Vi ansøgte Fanefjord Sparekasses Fond om beløbet, og enten stod heldet eller lykken os bi, for vi fik hele beløbet bevilget. Arbejdet blev udført på Stege Værft henover vinteren og foråret, så i dag står dækket stort set som da det blev lagt i 2002. Igen måtte vi konstatere at det er svært at kalkulere arbejder på gamle damer, idet der viste sig et par uforudsete udgifter, så omkalfatringen blev en smule dyrere end beregnet, hvilket ikke faldt i god jord hos kasseren.

Igen i år har bestyrelsesmedlem og overfartsleder Henrik Marill Christiansen lagt sig i selen, og lægger puslespillet med den frivillige besætning, så vi kan leve op til vor målsætning med sommerens sejlplan.

Inden vor fartstilladelse kan fornys, skal vi gennem de obligatoriske syn fra Søfartsstyrelsen. Vi har allerede været gennem bundsynet, som vi bestod uden anmærkninger. Tilbage står udrustningssynet der omfatter brand, redning og navigationsudstyr, samt auditering af vores SMS-system og ISM håndbog. Igen i år vil vi bestræbe os for at bestå disse syn uden anmærkninger, idet vi så håber på at vi til næste år igen kan udføre en egenkontrol, der alt andet lige sparer os for nogle omkostninger.

Vi har i år skiftet smøreolie på vores motorer, et forbrug på knapt 200 liter, som vi har fået sponseret af Uno X Energi. CJC Filter i Svendborg sponserede vores store oliefilter, og igen i år har Hempelfonden, kvit og frit leveret al den maling vi bruger til vedligehold. En stor tak herfor.