Færgen Møn

Nyheder og billeder 2014.

Julebrev fra Færgen MØN. 2014

 

Så er vi trukket ind i Kulhavnen. Vi ligger mere i læ der, og skulle der komme is, er vor dyre bundmaling beskyttet imod isgang.

Vi har dækket færgen over med vor vinterpresenning, dels for at beskytte imod vejrliget, og primært for at arbejdsholdet kan være der for at udføre vinterens vedligeholdelsesarbejder.

I vinter skal vi have lavet ny nedgangskapper til saloner under dæk. De gamle var noget medtaget af tidens tand, og især dørene havde været udsat i forbindelse med tidligere hærværk ved indbrud.

For kort tid siden fik vi foræret en teaktræs bænk, der havde stået på den gamle Storebæltsfærge Kong Frederik IX. En bænk der er beregnet til opbevaring af redningsveste. Arbejdsholdet er straks gået i gang med afslibning af bænken, så den vil fremstå som den var på Kongen. En stor tak til fr. Kirsten Thietje for donationen.

Til kommende dokning for bundsyn har vi fra BAC Corrosion Control A/S har vi fået sponseret den korrosionsbeskyttelse der bliver behov for, et sponsorat der er meget velkommet i vort stramme budget for at drive færgen om sommeren.

Vi har som tidligere år også en ansøgning inde hos Hempel Fonden, og vi håber igen at få sponseret maling til vedligehold af færgen, som de har gjort siden 2002.

Som mange har bemærket, har vi  lys over top samt juletræ i masten. Igen i år har Læsehesten i Lendemarke sponseret juletræet.

Sluttelig vil Færgen MØN ønske Fonde, Sponsorer og alle færgevenner en rigtig glædelig Jul samt et lykkebringende Nytår og på gensyn til sommerens sejladser.

www.faergenmoen.dk .


 

Bestyrelsen

September 2014 nyhedsbrev.

 Efteråret nærmer sig hastigt, sidste sejlads var sildemarkedet, nu lægger vi op for vinteren og overdækker færgen for vejrliget. Sommeren har tilsmilet os med et fantastisk vejr til at sejle cykelsti, charterture, oplevelsesture, tirsdagsmarkeder og sildemarkedet. 

Vi har over sommeren sejlet med mere end 4000 glade gæster, der alle har påskønnet vort frivillige arbejde med at drive færgen MØN. 

Som noget nyt har vi i år haft et antal askespredninger, der holdes sobert efter et af os fastlagt ritual, men som i sidste ende styres af de pårørende. 

Som det fremgik af det seneste nyhedsbrev, havde vi inden årets sejladser fået omkalfatret vogndækket, sponseret af Fanefjord Sparekasses Fond. 

Vor brand – og lænsepumpe i maskinrummet var udslidt, og igen søgte vi Fanefjord Sparekasses Fond om støtte til en ny pumpe. Dette blev bevilliget, og den blev monteret tidsnok inden første sejlads. 

Vi har ikke planlagt de store vedligeholdelsesarbejder i den kommende vinter, ud over vi har en læk i den agterste styremaskine, der betyder at vi mister hydraulikolie. 

Igen i år har vor skipper Henrik M. Christiansen trukket det store læs med at få bemandingen til at gå op i en højere enhed. Dette lykkedes til fulde, kun en gang måtte vi aflyse en tur, stærkt gået, da hele besætningen består af frivillige og ulønnede medlemmer. 

Det trofaste arbejdshold er igen klar til at trække i arbejdstøjet, til almindeligt vedligehold, så færgen MØN står nymalet og nypudset til sejlsæsonen 2015. Vi arbejder hver torsdag formiddag, og er der interesserede, der kunne tænke sig at give en hånd med, så kig ned på færgen i Stege Havn. 

Vor redningsbåd, der kun er til pynt, har det ikke godt, den er stærkt angrebet af råd. Er der færgevenner eller læsere af hjemmesiden, der har kendskab til en 12 til 13 fods klinkbygget jolle med fladt agterspejl, hører vi gerne fra Jer om den kan bruges på færgen MØN. 

Færgen MØNs Venner og bestyrelse sender en stor tak til fonde, sponsorer og alle de glade passagerer, der gør det muligt, at fortsætte kommende års sejladser, så alle kan opleve et vidnesbyrd om de småfærger, der besejlede de danske øer, og som nu i stort tal udfases og ombygges til husbåde af mere eller mindre tvivlsom karakter. 

Besøg os på hjemmesiden www.faergenmoen.dk og se billeder og andet materiale.

Bestyrelsen


 

Nyhedsbrev juni 2014

2014 7Meget vand er løbet under kølen på vor gamle færge MØN siden det seneste nyhedsbrev for godt et år siden. Først måtte vi knokle for at få færgen klar til sejlads, da renoveringen af fenderlisten, grundet vejret, blev forsinket, men takket være at vi selv måtte udføre udrustningssynet, ud fra en af Søfartsstyrelsen udleveret checkliste, klarede vi det tidsnok til sommerens sejladser.

Belært af sejladserne i 2012, valgte vi også i 2013 kun at sejle cykelsti lørdage og søndage, samt temature mandage fra kl 1600 til 1900. Med den pragtsommer vi havde, blev alle tematurene helt udsolgte, og weekendturene til Kalvehave rigtig godt belagt.

Tirsdagsmarkederne var et kapitel for dig selv, også på tirsdagene blev vi begunstiget af et forrygende godt vejr. På markedsdagene sejlede vi småture af 45 minutters varighed og alle ture var fuldt belagt, vi måtte endog flere tirsdage sejle en tur mere end planlagt, da der stadig var mange gæster der ønskede at få den oplevelse med, at sejle med vores gamle færge.

Vi afsluttede vores sejlsæson med sildemarkedet den 6. september. Usædvanlig mange mennesker havde fundet til Stege den dag, højst sandsynligt på grund af regentparrets besøg på øen. På færgen fik vi også royalt besøg. Prinsgemalen og formanden konverserede ved gangvejen, og for første gang i færgens historie var det samlede mandskab opstillet på dækket til en kongelig paradering.

Manglende uniformsreglement, og manglende eller yderst forskellig hovedbeklædning gjorde dog at vi ikke gennemførte jubelrulle, hvilket dog nok også havde krævet at Regenten var til stede.

Som nævnt, det gode vejr og de mange rejsende, betød at vi for første gang i færgens sejlende historie, kom ud med en indtjening der var tilfredsstillende. Nu håber vi alle på en lige så god sommer i år, så vi kan opretholde den positive økonomi, og dermed sejle videre. Vi kan jo ikke søge fonde om tilskud til drift.

Den største opgave siden seneste nyhedsbrev var at få omkalfatret vogndækket, et arbejde der var kalkuleret til kr. 100.000. Vi ansøgte Fanefjord Sparekasses Fond om beløbet, og enten stod heldet eller lykken os bi, for vi fik hele beløbet bevilget. Arbejdet blev udført på Stege Værft henover vinteren og foråret, så i dag står dækket stort set som da det blev lagt i 2002. Igen måtte vi konstatere at det er svært at kalkulere arbejder på gamle damer, idet der viste sig et par uforudsete udgifter, så omkalfatringen blev en smule dyrere end beregnet, hvilket ikke faldt i god jord hos kasseren.

Igen i år har bestyrelsesmedlem og overfartsleder Henrik Marill Christiansen lagt sig i selen, og lægger puslespillet med den frivillige besætning, så vi kan leve op til vor målsætning med sommerens sejlplan.

Inden vor fartstilladelse kan fornys, skal vi gennem de obligatoriske syn fra Søfartsstyrelsen. Vi har allerede været gennem bundsynet, som vi bestod uden anmærkninger. Tilbage står udrustningssynet der omfatter brand, redning og navigationsudstyr, samt auditering af vores SMS-system og ISM håndbog. Igen i år vil vi bestræbe os for at bestå disse syn uden anmærkninger, idet vi så håber på at vi til næste år igen kan udføre en egenkontrol, der alt andet lige sparer os for nogle omkostninger.

Vi har i år skiftet smøreolie på vores motorer, et forbrug på knapt 200 liter, som vi har fået sponseret af Uno X Energi. CJC Filter i Svendborg sponserede vores store oliefilter, og igen i år har Hempelfonden, kvit og frit leveret al den maling vi bruger til vedligehold. En stor tak herfor. Uden disse donationer, og det gælder også alle andre sponsorer, kan vi ikke holde den gamle dame flydende.

Nu ser vi frem til en sommer, der gerne skal komme op på siden af sidste år, så vi kan gå det kommende år i møde, uden den angst, der altid ligger i, om vi nu kan skaffe midler til den fortsatte drift af vort historiske monument.

Vi påregner ikke at skal på værft i den kommende vinter, så vi håber, at vi til jul ligger i Kulhavnen med juletræ og lys over top, så også vi bidrager til at lyse den mørke tid op.

Bestyrelsen vil sluttelig rette en stor tak til vores sponsorer, besætningsmedlemmer og det trofaste arbejdshold, med ønsket om en god sejlsæson 2014.

 


26. maj 2014.
Billeder fra Generalforsamlingen den 24. maj på Færgen Møn. Vil du læse referat, budget og regnskab, så brug venligst menuen og de underpunkter der kommer frem.

P5200056P5200057

Nyhedsbrev maj 2014 samt referat af 12. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Vi holdt en årlige generalforsamling lørdag den 24 maj på færgen, hvor vi kunne nyde det pragtfulde vejr samt det nyrenoverede dæk. Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak efterfølgende.

Referat af 12.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.

Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Carl Ove Zachariassen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s hjemmeside

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Velkommen til denne 12 generalforsamling i Foreningen Færgen MØN´s Venner. Siden generalforsamlingen 25. maj sidste år, har vi haft rigtigt travlt, den travleste periode i vor rederihistorie.

Først måtte vi knokle for at få færgen klar til sejlads, da renoveringen af fenderlisten, grundet vejret, blev forsinket, men takket være at vi selv måtte udføre udrustningssynet, ud fra en af Søfartsstyrelsen udleveret checkliste, klarede vi det tidsnok til sommerens sejladser.

Belært af sejladserne i 2012, valgte vi også i 2013 kun at sejle cykelsti lørdage og søndage, samt temature mandage fra kl 1600 til 1900. Med den pragtsommer vi havde, blev alle tematurene helt udsolgte, og weekendturene til Kalvehave rigtig godt belagt.

Tirsdagsmarkederne var et kapitel for dig selv, også på tirsdagene blev vi begunstiget af et forrygende godt vejr. På markedsdagene sejlede vi småture af 45 minutters varighed og alle ture var fuldt belagt, vi måtte endog flere tirsdage sejle en tur mere end planlagt, da der stadig var mange gæster der ønskede at få den oplevelse med, at sejle med vores gamle færge.

Vi afsluttede vores sejlsæson med sildemarkedet den 6. september. Usædvanlig mange mennesker havde fundet til Stege den dag, højst sandsynligt på grund af regentparrets besøg på øen. På færgen fik vi også royalt besøg. Prinsgemalen og undertegnede konverserede ved gangvejen, og for første gang i færgens historie var det samlede mandskab opstillet på dækket til en kongelig paradering.

Manglende uniformsreglement, og manglende eller yderst forskellig hovedbeklædning gjorde dog at vi ikke gennemførte jubelrulle, hvilket dog nok også havde krævet at Regenten var til stede.

De mange gæster vi sejlede med i hele sæsonen udtrykte alle begejstring for færgen MØN, og roste det store ulønnede arbejde som medlemmer og besætning udfører. Desværre var vi ikke dygtige nok til at udnytte den chance der bød sig med de mange passagerer, til at hverve nye støttemedlemmer. Dette råder vi bod på i år, idet vi har fået trykt en folder, der skal udleveres til alle enkeltpersoner eller familier, der kommer ombord.

På denne folder er der en direkte opfordring til at støtte færgen med medlemskab på kr. 150. årligt.

Som nævnt, det gode vejr og de mange rejsende, betød at vi for første gang i færgens sejlende historie, kom ud med en indtjening der var tilfredsstillende. Nu håber vi alle på en lige så god sommer i år, så vi kan opretholde den positive økonomi, og dermed sejle videre. Vi kan jo ikke søge fonde om tilskud til drift.

Den største opgave siden sidste generalforsamling var at få omkalfatret vogndækket, et arbejde der var kalkuleret til kr. 100.000. Vi ansøgte Fanefjord Sparekasses Fond om beløbet, og enten stod heldet eller lykken os bi, for vi fik hele beløbet bevilget. Arbejdet blev udført på Stege Værft henover vinteren og foråret, så i dag står dækket stort set som da det blev lagt i 2002. Igen måtte vi konstatere at det er svært at kalkulere arbejder på gamle damer, idet der viste sig et par uforudsete udgifter, så omkalfatringen blev en smule dyrere end beregnet, hvilket ikke faldt i god jord hos kasseren.

Igen i år har bestyrelsesmedlem og overfartsleder Henrik Marill Christiansen lagt sig i selen, og lægger puslespillet med den frivillige besætning, så vi kan leve op til vor målsætning med sommerens sejlplan. Ud over det store arbejde som Henrik udfører, skal der også lyde en stor tak til dem som tegner sig på bemandingslisten, for ikke at glemme arbejdsholdet, der trofast møder hver torsdag til den ugentlige arbejdsdag, med reparation og vedligehold af færgen.

Inden vor fartstilladelse kan fornys, skal vi gennem de obligatoriske syn fra Søfartsstyrelsen. Vi har allerede været gennem bundsynet, som vi bestod uden anmærkninger. Tilbage står udrustningssynet der omfatter brand, redning og navigationsudstyr, samt auditering af vores SMS-system og ISM håndbog. Igen i år vil vi bestræbe os for at bestå disse syn uden anmærkninger, idet vi så håber på at vi til næste år igen kan udføre en egenkontrol, der alt andet lige sparer os for nogle omkostninger.

Vi har i år skiftet smøreolie på vores motorer, et forbrug på knapt 200 liter, som vi har fået sponseret af Uno X Energi. CJC Filter i Svendborg sponserede vores store oliefilter, og igen i år har Hempelfonden, kvit og frit leveret al den maling vi bruger til vedligehold. En stor tak herfor. Uden disse donationer, og det gælder også alle andre sponsorer, kan vi ikke holde den gamle dame flydende.

Nu ser vi frem til en sommer, der gerne skal komme op på siden af sidste år, så vi kan gå det kommende år i møde, uden den angst, der altid ligger i, om vi nu kan skaffe midler til den fortsatte drift af vort historiske monument.

Når efteråret nærmer sig, har vi stadig et par projekter der melder sig. Det er vore nedgangskapper til salonerne under dæk. De er svært angrebne af tiden tand og trænger til fornyelse. Vi har et tilsagn fra Fiskeriets Aktionsgruppe, FAG, om midler til dette arbejde, men vi skal selv finansiere halvdelen, hvorfor vi igen skal spidse blyanten.

Det er dog ikke noget vi behøver at gå på værft for, så vi håber, at vi til jul ligger i Kulhavnen med juletræ og lys over top, så også vi bidrager til at lyse den mørke tid op.

Jeg vil sluttelig endnu engang komme med en stor tak til vores sponsorer, besætningsmedlemmer, bestyrelseskolleger, og det trofaste arbejdshold, med ønsket om en god sejlsæson 2014.

Bestyrelsen

Beretningen blev godkendt.

Ad: 3. Kasserer Peter Karll fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2013 ( ligger på vor hjemmeside ) , der viser en egenkapital pr. 31 december 2013 på kr. 147.067,97 Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag udefra.

Ad: 5. Kasserer Peter Karll fremlagde driftsbudget for 2014 ( ligger på vor hjemmeside ) på kr. 177.000.

Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt. Dette blev godkendt.

Ad:6. På valg er Karsten Sørensen (Modtager genvalg)

         På valg er Jørgen Grønborg (Modtager genvalg)

         På valg er Jesper Bisgaard (Modtager genvalg)

         De nævnte blev valgt.

         På valg er 1´suppleant John Nielsen. (Modtager genvalg)

         På valg er 2´suppleant Svend Darling. (modtager genvalg)

         De nævnte blev valgt.

Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Knud Frederiksen. (Modtager genvalg)

         På valg er regnskabskontrollant William Arentved. (Modtager genvalg)

      

         På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. (Modtager genvalg)

         De nævnte blev valgt.

Ad:8. Jesper Bisgåaad efterlyste afløsning til at modtage tilmeldinger til   oplevelses og

           temature i de perioder han er på ferie. Færgen har investeret i en mobiltelefon der

           anvendes til dette.

           Henrik M. Christiansen har stort set styr på bemandingen, samt dokumentation for

           besætningen i henhold til Søfartsstyrelsens krav.

           Jesper Bisgaard nævnte, at den film der laves af Sigurd Bo Boysen om færgen MØN

           bliver færdig i næste uge, og kan ses på lokalkanalen TV Møn.

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Carl Ove Zachariassen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

Karsten Sørensen                       Carl Ove Zachariassen                             Jørgen Grønborg

Formand                                     Dirigent                                                     Sekretær