Færgen Møn

Kontigent 2024

Generalforsamling for 2024 afholdes efter nærmere aftale. 

Kontigent.

Bestyrelsen har besluttet, at kontigent opkrævninger fremover

udsendes med post. Vi har prøvet at udsende opkrævninger pr mail,

men mange reagerede ikke via mail.

Med venlig hilsen

kassereren