Færgen Møn

Nyhedsbrev færgen MØN

Den 11.juni 2018 havde vi det afsluttende årlige syn fra Søfartsstyrelsen.Vi bestod synet uden en eneste anmærkning, så nu er vi klar til det kommende års sejladser.

På den netop overståede generalforsamling i Færgen MØN´s Venner, blev den siddende bestyrelse med suppleanter genvalgt, med Karsten Sørensen som formand. Se det fyldige referat på www.faergenmoen.dk

Allerede nu har vi haft et travlt forår med mange charterture, askespredninger og senest en weekend som supplement på Bandholm Askø overfarten, hvor vi sejlede med mange glade gæster til Apple Flower Festival. Seneste opgave var Havnens dag, hvor vi sejlede pendulfart ud og ind af renden, så vore passagerer kunne nyde synet af Stege set fra søsiden.

Nu starter sommerens sejladser for alvor startende med cykelstien i den kommende weekend og efterfølgende oplevelsestur, tirsdagsmarkeder afsluttende med Sildemarkedet. Ind imellem er der tid til at bestille charterture.

Bemærk i vor sejlplan at oplevelsesturene er flyttet fra mandage til torsdage, hvor vi så håber at få flere med ud at sejle. Vi udvider samtidig cykelstierne i weekenderne, så vi ikke går direkte hjem til Stege fra Kalvehave, men laver en afstikker fra Kalvehave til Langø Vrid og tilbage til Kalvehave inden vi sejler til Stege. Vi håber hermed at udover cyklister også at få passagerer med på turene, medbringende picknickurve.

At vi kan holde vor gamle færge sejlende, kan kun lade sig gøre med gode sponsorers hjælp og alt det frivillige og ulønnede arbejde vort arbejdshold og den sejlende besætning udfører.

Foreningen Færgen MØN´s Venner ønsker alle en god sommer.