Færgen Møn

 

En af vores "nye" jolles tidligere ejere, Ingolf, har været så venlig at fremsende jollens historie, som kort fortalt er som følger:

Jollen er bygget af bådebygger Svend Hansen i Havnelev, som vi alle ved ligger lidt uden for Rødvig, til Bundgarnsfisker

Peter Larsen, Rødvig.

Peter drev et fiskeri sammen med Karl Henriksen fra Lilledal, Stevns Klint, hos hvem Ingolfs lillebror, Gunnar, var ansat i flere år.

Ved Karl Henriksens død overtog en søstersøn, Ove Thaarup Andersen, jollen, hvilket jolens årer bærer præg af, da de er mærket OTA.

Ingolf lillebror, Gunnar, møder Ove T. Andersen i St. Heddinge, og de enes om, at jollen skal hjem til Rødvig.

De to brødre køber derefter jollen, og flytter den fra Strøby Egede til Rødvig, hvor den er i brug et par år indtil den sælges til Frank Droob.

Den sidste handel med jollen fandt sted, da Færgen Møns Venner købte jollen i 2015 af Frank Droob.

Jollen er i meget fin stand og trænger kun til en gang slibning og maling, hvilket vores frivillige arbejdgæng er gået i gang med, med Kaptajn Henrik, HMC,som tovholder.

 

 

P7280068

Den indkøbte jolle fra Rødvig.

 

P7280069 jolle

Jollen har været anvendt til lokalt garn- og rusefiskeri.

 

P7280070-jolle

En ganske smuk og traditionel træjolle,

 

P7280071-jolle

som får den store renoveringtur i løbet af den kommende vinter.